QUẢNG CÁO
Văn bản ngành
Báo cáo kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
 
 

Tài liệu đính kèm:
20180918161638Bao_cao_Ke_hoach_xay_dung_truong_chuan_Quoc_gia.pdf 20180918161638Bao_cao_Ke_hoach_xay_dung_truong_chuan_Quoc_gia.pdf

Các tin cũ hơn:
Mẫu biên bản kiểm tra (09/08/2018)
Kiểm tra chuyên đề nhiều nội dung (08/08/2018)
Các phụ lục kèm theo hồ sơ dạy thêm học thêm (05/10/2017)
Báo cáo thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục(MN,TH,THCS) (22/09/2017)
V/v chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu tại các đơn vị giáo dục. (21/09/2017)
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Mẫu đăng kí Học sinh giỏi các môn Thể thao năm học 2018 - 2019
Cử Cán bộ, lãnh đạo tham gia chuyên đề "Quản lý sự thay đổi ở nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay"
Lập danh sách thi HSG cấp huyện các môn Toán-Tiếng Anh; KHTN-Tiếng Anh(THCS)
Lịch Kiểm tra Y tế
V/v rà soát, bổ sung dữ liệu vào hệ thống csdl.moet.gov.vn của ngành
THỐNG KÊ
Số người online: 34
Lượt truy cập: 4299978
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
QUẢNG CÁO