QUẢNG CÁO
Văn bản ngành
Báo cáo kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
 
 

Tài liệu đính kèm:
20180918161638Bao_cao_Ke_hoach_xay_dung_truong_chuan_Quoc_gia.pdf 20180918161638Bao_cao_Ke_hoach_xay_dung_truong_chuan_Quoc_gia.pdf

Các tin cũ hơn:
Mẫu biên bản kiểm tra (09/08/2018)
Kiểm tra chuyên đề nhiều nội dung (08/08/2018)
Các phụ lục kèm theo hồ sơ dạy thêm học thêm (05/10/2017)
Báo cáo thực trạng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục(MN,TH,THCS) (22/09/2017)
V/v chấn chỉnh công tác thu, quản lý, sử dụng các khoản thu tại các đơn vị giáo dục. (21/09/2017)
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Công văn chuẩn bị đón đoàn kiểm tra PCGD, XMC, XDXHHT năm 2018 của thành phố
Thông báo Phổ cập
Mẫu đăng kí Học sinh giỏi các môn Thể thao năm học 2018 - 2019
Cử Cán bộ, lãnh đạo tham gia chuyên đề "Quản lý sự thay đổi ở nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay"
V/v rà soát, bổ sung dữ liệu vào hệ thống csdl.moet.gov.vn của ngành
THỐNG KÊ
Số người online: 18
Lượt truy cập: 4363209
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
QUẢNG CÁO