QUẢNG CÁO
Chúc Tết 2016
Chúc mừng năm mới Ất Mùi
Danh bạ các trường
Danh bạ các trường Mầm non
  

1.MN ĐẠI BẢN - Điện thoại: 0313618787

Email: mamnondaiban@gmail.com

Hiệu trưởng: Trần Thị Thịnh - Điện thoại DĐ: 0916552766

Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Kim Thoan - Điện thoại DĐ: 0934256818

Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Sắm - Điện thoại DĐ: 0913650787

Email: phamthisamdb@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Bích Trâm - Điện thoại DĐ: 01229372499

2.MN LÊ THIỆN - Điện thoại:0313618987

Email:truongmamnon.lethien@gmail.com

Hiệu trưởng: Trần Thị Chung - Điện thoại DĐ: 0914523558

Email:tranthichung.lethien@gmail.com

Phó hiệu trưởng: - Trần Thị Minh - Điện thoại DĐ:0945415226

Email:tranthịminh.lethien@gmail.com

Hiệu phó: Nguyễn Thị Thuý

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Thuý - Điện thoại DĐ: 01213230768

Email:nguyenthithuy.lethien@gmail.com

3.MN TÂN TIẾN - Điện thoại: 0313595079

Email: mamnontantienhp@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Sinh - Điện thoại DĐ: 0904625679

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Ngoan - Điện thoại DĐ: 01646501460

Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Trầm - Điện thoại DĐ: 01288340610

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Lý - Điện thoại DĐ: 01662500116

4.MN AN HƯNG - ĐT: 0313771154

Email:mamnonanhunghp@gmail.com

Hiệu trưởng: Lê Thị Ngải - Điện thoại DĐ: 0985.324.390

Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Huyền - Điện thoại DĐ: 0903.483.469

Phó hiệu trưởng: Đào Thị Trâm - Điện thoại DĐ: 01228.339.718

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Luyến - Điện thoại DĐ: 01694.129.454

5.MN AN HỒNG - Điện thoại: 0313618370

Email: dthuanhp@gmail.com

Hiệu trưởng: Đỗ Thị Huần - Điện thoại DĐ: 0919030654

Email:dthuanhp@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Hạnh - Điện thoại DĐ: 0972418074

Chủ tịch Công đoàn: Hà Thị Chi - Điện thoại DĐ: 0936281703

6.MN NAM SƠN - Điện thoại: 0313970556

Email: mamnonnamson@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỵ - Điện thoại DĐ: 0912974776

Phó hiệu trưởng: Phí Thị Chinh - Điện thoại DĐ: 0986290507

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Liên - Điện thoại DĐ: 0904960741

Chủ tịch công đoàn: Đoàn Thị Hạnh - Điện thoại DĐ: 0986584158

7.MN BẮC SƠN - Điện thoại: 0313.770.614

Email:dangthithaibacson@yahoo.com.vn

Hiệu trưởng: Đặng Thị Thái - Điện thoại DĐ: 0904445308

Email: dangthithaibacson@yahoo.com.vn

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nguyệt - Điện thoại DĐ: 0972738804

Email: nguyet_000001@yahoo.com.vn

Chủ tịch Công đoàn: V ũ Th ị Nhung - Điện thoại DĐ: 0934304751

Email:vuthinhungmnbacson@yahoo.com.vn

8.MN AN HÒA - ĐT: 0313596060

Email: mamnonanhoa@yahoo.com.vn

Hiệu trưởng: Lưu Thị Nhiệm - Điện thoại DĐ: 01683568192

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tú Anh - Điện thoại DĐ:0932239849

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mận - Điện thoại DĐ:01645022878

Chủ tịch Công đoàn: Ngô Thị Thúy - Điện thoại DĐ: 01635163172

9.MN HỒNG PHONG - Điện thoại: 0313.618261

Email: mnhongphong@yahoo.com.vn

Hiệu trưởng: Đỗ Thị Châu - Điện thoại DĐ: 0936567595

Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Hiền - Điện Thoại DĐ : 0914450943

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hường - Điện thoại DĐ: 01266356399

Chủ tịch Công đoàn: Trần Thị Thủy - Điện thoại DĐ: 01679119224

10.MN LÊ LỢI - Điện thoại:0313770745

Email: Nguyenthingoannguyen@gmail.com

Hiệu trưởng:Nguyễn Thị Ty - Điện thoại DĐ: 01682302356

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Hà - Điện thoại DĐ:0904834467

Chủ tịch Công đoàn: Trần Thị Thanh Bình - Điện thoại DĐ:01658720857

11.MN AN DƯƠNG - Điện thoại: 0313871768

EMAIL: ad0313871768@gmail.com

Hiệu trưởng: Phạm Thị Nguyệt - Điện thoại di động: 0988122058

Phó hiệu trưởng: Mai Thị Thịnh - Điện thoại di động: 01234679834

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Lê - Điện thoại di động: 01687638560

Chủ tịch công đoàn: Phạm Thị Thoa - Điện thoại di động: 01692628137

12.MN AN ĐỒNG 1 - Điện thoại: 3.913514

Email: mamnonandong1@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nhật - Điện thoại DĐ: 0904985198

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Xuân Thu - Điện thoại DĐ: 0906181204

Email: thumamnon_andong@yahoo.com.vn

13.MN AN ĐỒNG 2 - Điện thoại: 0313.292882

Email: Mamnonandong2@yahoo.com.vn

Hiệu trưởng: Vũ Thị Loan - Điện thoại DĐ: 0919 158 933

Phó hiệu trưởng: Đinh Thị Thủy - Điện thoại DĐ: 0168 777 0405

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Mai Hiếu - Điện thoại DĐ: 0904 481 347

Email: hieu_mamnonandong2@yahoo.com.vn

14.MN ĐỒNG THÁI - Điện thoại: 0313770202

Hiệu trưởng: Cao Thị Chiến - Điện thoại DĐ: 01684988651

Phó hiệu trưởng 1: Phạm Thị Dinh - Điện thoại DĐ: 0986261398

Email: phamthiđinht@yahoo.com.vn

Chủ tịch Công đoàn + Hiệu phó 2: Nguyễn Thị Mai Thu - Điện thoại DĐ: 01633300825

Email: maithumamnondt@yahoo.com.vn

15.MN HỒNG THÁI - Điện thoại: 0313.770370

Email: Truongmamnonxahongthai@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ánh - Điện thoại DĐ: 0975031322

Phó hiệu trưởng: Đoàn Kim Nhung - Điện thoại DĐ: 0977987034

Email:Nhunghongthai.hp@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn : Bùi Thị Ngoan - Điện thoại DĐ: 01663133791

16.MN QUỐC TUẤN - ĐT :0313770861, 0313929396

Email:mamnonquoctuan.ad@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lanh - Điện thoại DĐ: 01693546377

Email:lanhht69mnqt@gmail.com

Phó hiệu trưởng:  Nguyễn Kim Thuỷ - Điện thoại DĐ:01698167952

Email:   kimthuynguyen967@gmail.com

Phó hiệu trưởng:  Nguyễn thị Hiếu - Điện thoại DĐ:01667497859

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn thị Hoạt - Điện thoại DĐ:01678487476

Email:  hoatnguyenthimnqt@gmail.com

17. MN ĐẶNG CƯƠNG - Điện thoại: 0313 670 871

Email:mamnondangcuong@gmail.com

Hiệu trưởng: Đỗ Thị Tài - Điện thoại DĐ: 0978583572

Phó hiệu trưởng, CT công đoàn: Đặng Thanh Giang - Điện thoại DĐ: 0916 146 383

Phó hiệu trưởng: Đỗ Thị Mai Hương - Điện thoại DĐ: 01664 471 399

Email:maihuongmndc@gmail.com          

18. MN SAO MAI - ĐT: 0313670568

EMail: Truongmamnonsaomai2009@yahoo.com

Hiệu trưởng:Nông Thị Anh Đào - ĐT: 0313.571009 - 01682304086

Chủ tịch CĐ:Đinh Thị Thanh - ĐT: 0973657650

19. MN KIM ĐỒNG

Email: mamnonkimdonghp@gmail.com

Hiệu trưởng: Trương Thị Sáu - Điện thoại DĐ: 0929037254

Email: vytrang02@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Hoàng Thị Cẩm Nhung - Điện thoại DĐ: 0934699827


Các tin cũ hơn:
Danh bạ các trường Tiểu học (29/08/2012)
Danh bạ các trường THCS (29/08/2012)
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Cải tạo và bảo trì CSVS trường học bảo đảm an toàn cho học sinh(MN,TH,THCS)
Đào tạo bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên Tháng 3 năm 2018(Mầm non)
Về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về GDMN và báo cáo thực trạng GDMN ở khu công nghiệp
Danh sách phòng thi HSG các môn thực hành
V/v đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.
V/v tiêu thụ sản phẩm tăm tre.
THỐNG KÊ
Số người online: 26
Lượt truy cập: 3882177
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
QUẢNG CÁO
Chúc mừng năm mới