QUẢNG CÁO
Chúc Tết 2016
Chúc mừng năm mới Ất Mùi
Danh bạ các trường
Danh bạ các trường Mầm non
  

1.MN ĐẠI BẢN - Điện thoại: 0313618787

Email: mamnondaiban@gmail.com

Hiệu trưởng: Trần Thị Thịnh - Điện thoại DĐ: 0916552766

Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Kim Thoan - Điện thoại DĐ: 0934256818

Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Sắm - Điện thoại DĐ: 0913650787

Email: phamthisamdb@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Bích Trâm - Điện thoại DĐ: 01229372499

2.MN LÊ THIỆN - Điện thoại:0313618987

Email:truongmamnon.lethien@gmail.com

Hiệu trưởng: Trần Thị Chung - Điện thoại DĐ: 0914523558

Email:tranthichung.lethien@gmail.com

Phó hiệu trưởng: - Trần Thị Minh - Điện thoại DĐ:0945415226

Email:tranthịminh.lethien@gmail.com

Hiệu phó: Nguyễn Thị Thuý

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Thuý - Điện thoại DĐ: 01213230768

Email:nguyenthithuy.lethien@gmail.com

3.MN TÂN TIẾN - Điện thoại: 0313595079

Email: mamnontantienhp@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Sinh - Điện thoại DĐ: 0904625679

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Ngoan - Điện thoại DĐ: 01646501460

Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Trầm - Điện thoại DĐ: 01288340610

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Lý - Điện thoại DĐ: 01662500116

4.MN AN HƯNG - ĐT: 0313771154

Email:mamnonanhunghp@gmail.com

Hiệu trưởng: Lê Thị Ngải - Điện thoại DĐ: 0985.324.390

Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Huyền - Điện thoại DĐ: 0903.483.469

Phó hiệu trưởng: Đào Thị Trâm - Điện thoại DĐ: 01228.339.718

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Luyến - Điện thoại DĐ: 01694.129.454

5.MN AN HỒNG - Điện thoại: 0313618370

Email: dthuanhp@gmail.com

Hiệu trưởng: Đỗ Thị Huần - Điện thoại DĐ: 0919030654

Email:dthuanhp@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Hạnh - Điện thoại DĐ: 0972418074

Chủ tịch Công đoàn: Hà Thị Chi - Điện thoại DĐ: 0936281703

6.MN NAM SƠN - Điện thoại: 0313970556

Email: mamnonnamson@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mỵ - Điện thoại DĐ: 0912974776

Phó hiệu trưởng: Phí Thị Chinh - Điện thoại DĐ: 0986290507

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Liên - Điện thoại DĐ: 0904960741

Chủ tịch công đoàn: Đoàn Thị Hạnh - Điện thoại DĐ: 0986584158

7.MN BẮC SƠN - Điện thoại: 0313.770.614

Email:dangthithaibacson@yahoo.com.vn

Hiệu trưởng: Đặng Thị Thái - Điện thoại DĐ: 0904445308

Email: dangthithaibacson@yahoo.com.vn

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nguyệt - Điện thoại DĐ: 0972738804

Email: nguyet_000001@yahoo.com.vn

Chủ tịch Công đoàn: V ũ Th ị Nhung - Điện thoại DĐ: 0934304751

Email:vuthinhungmnbacson@yahoo.com.vn

8.MN AN HÒA - ĐT: 0313596060

Email: mamnonanhoa@yahoo.com.vn

Hiệu trưởng: Lưu Thị Nhiệm - Điện thoại DĐ: 01683568192

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tú Anh - Điện thoại DĐ:0932239849

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mận - Điện thoại DĐ:01645022878

Chủ tịch Công đoàn: Ngô Thị Thúy - Điện thoại DĐ: 01635163172

9.MN HỒNG PHONG - Điện thoại: 0313.618261

Email: mnhongphong@yahoo.com.vn

Hiệu trưởng: Đỗ Thị Châu - Điện thoại DĐ: 0936567595

Phó hiệu trưởng: Vũ Thị Hiền - Điện Thoại DĐ : 0914450943

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hường - Điện thoại DĐ: 01266356399

Chủ tịch Công đoàn: Trần Thị Thủy - Điện thoại DĐ: 01679119224

10.MN LÊ LỢI - Điện thoại:0313770745

Email: Nguyenthingoannguyen@gmail.com

Hiệu trưởng:Nguyễn Thị Ty - Điện thoại DĐ: 01682302356

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Hà - Điện thoại DĐ:0904834467

Chủ tịch Công đoàn: Trần Thị Thanh Bình - Điện thoại DĐ:01658720857

11.MN AN DƯƠNG - Điện thoại: 0313871768

EMAIL: ad0313871768@gmail.com

Hiệu trưởng: Phạm Thị Nguyệt - Điện thoại di động: 0988122058

Phó hiệu trưởng: Mai Thị Thịnh - Điện thoại di động: 01234679834

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hồng Lê - Điện thoại di động: 01687638560

Chủ tịch công đoàn: Phạm Thị Thoa - Điện thoại di động: 01692628137

12.MN AN ĐỒNG 1 - Điện thoại: 3.913514

Email: mamnonandong1@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Nhật - Điện thoại DĐ: 0904985198

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Xuân Thu - Điện thoại DĐ: 0906181204

Email: thumamnon_andong@yahoo.com.vn

13.MN AN ĐỒNG 2 - Điện thoại: 0313.292882

Email: Mamnonandong2@yahoo.com.vn

Hiệu trưởng: Vũ Thị Loan - Điện thoại DĐ: 0919 158 933

Phó hiệu trưởng: Đinh Thị Thủy - Điện thoại DĐ: 0168 777 0405

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Mai Hiếu - Điện thoại DĐ: 0904 481 347

Email: hieu_mamnonandong2@yahoo.com.vn

14.MN ĐỒNG THÁI - Điện thoại: 0313770202

Hiệu trưởng: Cao Thị Chiến - Điện thoại DĐ: 01684988651

Phó hiệu trưởng 1: Phạm Thị Dinh - Điện thoại DĐ: 0986261398

Email: phamthiđinht@yahoo.com.vn

Chủ tịch Công đoàn + Hiệu phó 2: Nguyễn Thị Mai Thu - Điện thoại DĐ: 01633300825

Email: maithumamnondt@yahoo.com.vn

15.MN HỒNG THÁI - Điện thoại: 0313.770370

Email: Truongmamnonxahongthai@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ánh - Điện thoại DĐ: 0975031322

Phó hiệu trưởng: Đoàn Kim Nhung - Điện thoại DĐ: 0977987034

Email:Nhunghongthai.hp@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn : Bùi Thị Ngoan - Điện thoại DĐ: 01663133791

16.MN QUỐC TUẤN - ĐT :0313770861, 0313929396

Email:mamnonquoctuan.ad@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Lanh - Điện thoại DĐ: 01693546377

Email:lanhht69mnqt@gmail.com

Phó hiệu trưởng:  Nguyễn Kim Thuỷ - Điện thoại DĐ:01698167952

Email:   kimthuynguyen967@gmail.com

Phó hiệu trưởng:  Nguyễn thị Hiếu - Điện thoại DĐ:01667497859

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn thị Hoạt - Điện thoại DĐ:01678487476

Email:  hoatnguyenthimnqt@gmail.com

17. MN ĐẶNG CƯƠNG - Điện thoại: 0313 670 871

Email:mamnondangcuong@gmail.com

Hiệu trưởng: Đỗ Thị Tài - Điện thoại DĐ: 0978583572

Phó hiệu trưởng, CT công đoàn: Đặng Thanh Giang - Điện thoại DĐ: 0916 146 383

Phó hiệu trưởng: Đỗ Thị Mai Hương - Điện thoại DĐ: 01664 471 399

Email:maihuongmndc@gmail.com          

18. MN SAO MAI - ĐT: 0313670568

EMail: Truongmamnonsaomai2009@yahoo.com

Hiệu trưởng:Nông Thị Anh Đào - ĐT: 0313.571009 - 01682304086

Chủ tịch CĐ:Đinh Thị Thanh - ĐT: 0973657650

19. MN KIM ĐỒNG

Email: mamnonkimdonghp@gmail.com

Hiệu trưởng: Trương Thị Sáu - Điện thoại DĐ: 0929037254

Email: vytrang02@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Hoàng Thị Cẩm Nhung - Điện thoại DĐ: 0934699827


Các tin cũ hơn:
Danh bạ các trường Tiểu học (29/08/2012)
Danh bạ các trường THCS (29/08/2012)
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Báo cáo kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác quản lý, công tác XHH, Kế toán trường học
Giấy mời tổng kết công tác Công đoàn năm học 2017 - 2018
KH tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu 2018!
Đào tạo bồi dưỡng ứng dựng CNTT cho cán bộ, giáo viên Tháng 9 năm 2018(TH, THCS)
Đặng ký mua sổ khám sức khỏe cho học sinh
THỐNG KÊ
Số người online: 99
Lượt truy cập: 4197932
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
QUẢNG CÁO
Chúc mừng năm mới