QUẢNG CÁO
Chúc Tết 2016
Chúc mừng năm mới Ất Mùi
Danh bạ các trường
Danh bạ các trường Tiểu học
  

1.TH LÊ THIỆN - Điện thoại: 0313 749915

Email: tieuhoclethien@gmail.com

Hiệu trưởng: Ngô Thị Cúc - Điện thoại DĐ: 01226335024

Email: cuc1963@gmail.com

Phó hiệu trưởng:Nguyễn Thị Thi - Điện thoại DĐ: 0982905686

Email: nguyenthithi1974@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Vũ Duy Dinh - Điện thoại DĐ:0912969709

Email: dinh1966@gmail.com

2.TH ĐẠI BẢN 1 - ĐT: 0313971619

Email: tieuhocdaiban1@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Hà - Điện thoại DĐ: 0966 681 169

Email: truongmen1969@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Chi - Điện thoại DĐ: 0946 297 975

Email: nguyenchithdb1@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Tuyết - Điện thoại DĐ: 0933 014 528

3.TH ĐẠI BẢN 2 - Điện thoại: 0313.850481

Email: tieuhocdaiban2@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuyến - Điện thoại DĐ: 0904.368281

Email: ngoitruongxanh_hxuyen@yahoo.com

Phó hiệu trưởng: Đặng Thị Lý - Điện thoại DĐ: 01222253974

Email: danglydb2@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Thơm - Điện thoại DĐ: 01678482151

Email: cddaiban2@gmail.com

4.TH TÂN TIẾN - Điện thoại: 0313850424

Email: thtantienhp@gmail.com

Hiệu trưởng: Phạm Đức Vang - Điện thoại DĐ: 0913375348

Email: ducvangtt@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Lê Thị Ly - Điện thoại DĐ: 01287271087

Chủ tịch Công đoàn: Bùi Thanh Thương - Điện thoại DĐ: 01678730693

5.TH AN HƯNG - Điện thoại: 0313850434

Email:truongtieuhocanhung@gmail.com

Hiệu trưởng: Lê Thị  Hồng Chinh - Điện thoại DĐ:01695616889

Email:lehongchinh66@gmail.com

Phó hiệu trưởng:Nguyễn Thị Lan -Điện thoại DĐ: 0948014666

Email:nguyenlanah@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Lan - Điện thoại DĐ:0948014666

Email:nguyenlanah@gmail.com

6.TH AN HỒNG - ĐT: 0313971967

Email:Nguyenthuyanhong@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị An - Điện thoại DĐ: 0975761682

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thuỷ - Điện thoại DĐ: 0914314544

Email: Nguyenthuyanhong@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Điện thoại DĐ: 0973635802

7.TH NAM SƠN - Điện thoại: 0313 871760

Email: tieuhocnamsonanduong@gmail.com

Hiệu trưởng: Trần Thị Khanh - Điện thoại DĐ: 0984 342404

Email: tieuhocnamsonanduong@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Hồng Điệp - Điện thoại DĐ: 0936 328679

Email: Hongdiepgv@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Hồng Điệp - Điện thoại DĐ: 0936 328679

Email: Hongdiepgv@gmail.com

8.TH BẮC SƠN - Điện thoại: 0313.871772

Email: tieuhocbacsonad@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuệ - Điện thoại DĐ: 0987.881485

Phó hiệu trưởng: Trịnh Thị Xoan - Điện thoại DĐ: 0985.733528

Email: trinhxoanhp1974@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Hương - Điện thoại DĐ: 0987.506990

Chủ tịch Công đoàn: Hoàng Thị Hương - Điện thoại DĐ: 0987.506990

9.TH AN HÒA - Điện thoại: 0313.850745

Email: thanhoa.hp2010@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Mạnh Hải - Điện thoại DĐ:0934330968

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mão - Điện thoại DĐ:0934334367

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Bẩy - Điện thoại DĐ:0934629215

10.TH HỒNG PHONG

11.TH LÊ LỢI - ĐT: 0313871752

Email: le1221367@gmail.com

Hiệu trưởng: Phạm Thị Dung - ĐTDĐ: 0972711589

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Phương Hoa - ĐTDĐ: 0989996975

Email: phuonghtran@gmail.com

Chủ tịch CĐ:Vũ Thị Công - ĐT: 0979467364

Email: vucongleloi.edu@gmail.com

12.TH AN DƯƠNG

13.TH AN ĐỒNG - ĐT:0313 871826

Email: tieuhocandong@gmail.com

Hiệu trưởng: Lương Thị Thịnh - ĐT0912499827

Email: thinhluongthi@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Loan - ĐT: 0936057379

Email:loannguyenthi.edu@gmail.com

Chủ tịch CĐ: Bùi Thị Lê - ĐT: 0936001139

Email: lebuithi.edu@gmail.com

14.TH ĐỒNG THÁI - ĐT:0313 871826

Email: thdongthai.ad@gmail.com.vn

Hiệu trưởng: Bùi Thị Tý - ĐT: 0979982569

Email: buithity1@gmail.com.vn

Phó hiệu trưởng: Đào Thị Liên - ĐT: 0946030933

Chủ tịch CĐ: Bùi Thị Hải Yến - ĐT: 01234872767

15.TH HỒNG THÁI - ÐT: 0313871367

Email: tieuhochongthai@gmail.com.vn

Hiệu trưởng: Đỗ Thị Oanh - Điện thoại DĐ: 0904575037

Email : ĐothiOanh@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Tiêu Thị Bích Hường - Điện thoại DĐ:01269232999

Email: TieuthibichHuong@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Tiêu Thị Bích Hường - Điện thoại DĐ:01269232999

Email: TieuthibichHuong@gmail.com

Email: tieuhochongthai@gmail.com

16.TH ĐẶNG CƯƠNG - Điện thoại: 031.3871753

Email: tieuhocdangcuonghp@ymail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngân - Điện thoại DĐ: 0904383733

Phó hiệu trưởng: Đào Thị Tình - Điện thoại DĐ: 0915186033

Chủ tịch Công đoàn: Lê Thị Thu Thuỷ - Điện thoại DĐ:0936301179

Email:cdthdangcuonghp@ymail.com

17.TH QUỐC TUẤN - ĐT: 0313871810

Email:luuthuyhp@gmail.com

Hiệu trưởng: Lưu Hồng Thúy - Điện thoại DĐ: 0902236389

Email:luuthuyhp@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Loan - Điện thoại DĐ: 0904942844

Email: hoangloanqt2011@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Lê Phương Thảo - Điện thoại DĐ: 0943741823

Email: lephuongthao_79@yahoo.com 


Các tin cũ hơn:
Danh bạ các trường THCS (29/08/2012)
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Báo cáo kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia
Giấy mời Hội nghị tập huấn công tác quản lý, công tác XHH, Kế toán trường học
Giấy mời tổng kết công tác Công đoàn năm học 2017 - 2018
KH tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
Kế hoạch tổ chức Tết Trung thu 2018!
Đào tạo bồi dưỡng ứng dựng CNTT cho cán bộ, giáo viên Tháng 9 năm 2018(TH, THCS)
Đặng ký mua sổ khám sức khỏe cho học sinh
THỐNG KÊ
Số người online: 91
Lượt truy cập: 4197924
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
QUẢNG CÁO
Chúc mừng năm mới