QUẢNG CÁO
Chúc Tết 2016
Chúc mừng năm mới Ất Mùi
Danh bạ các trường
Danh bạ các trường Tiểu học
  

1.TH LÊ THIỆN - Điện thoại: 0313 749915

Email: tieuhoclethien@gmail.com

Hiệu trưởng: Ngô Thị Cúc - Điện thoại DĐ: 01226335024

Email: cuc1963@gmail.com

Phó hiệu trưởng:Nguyễn Thị Thi - Điện thoại DĐ: 0982905686

Email: nguyenthithi1974@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Vũ Duy Dinh - Điện thoại DĐ:0912969709

Email: dinh1966@gmail.com

2.TH ĐẠI BẢN 1 - ĐT: 0313971619

Email: tieuhocdaiban1@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thu Hà - Điện thoại DĐ: 0966 681 169

Email: truongmen1969@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Chi - Điện thoại DĐ: 0946 297 975

Email: nguyenchithdb1@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Tuyết - Điện thoại DĐ: 0933 014 528

3.TH ĐẠI BẢN 2 - Điện thoại: 0313.850481

Email: tieuhocdaiban2@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Xuyến - Điện thoại DĐ: 0904.368281

Email: ngoitruongxanh_hxuyen@yahoo.com

Phó hiệu trưởng: Đặng Thị Lý - Điện thoại DĐ: 01222253974

Email: danglydb2@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Thơm - Điện thoại DĐ: 01678482151

Email: cddaiban2@gmail.com

4.TH TÂN TIẾN - Điện thoại: 0313850424

Email: thtantienhp@gmail.com

Hiệu trưởng: Phạm Đức Vang - Điện thoại DĐ: 0913375348

Email: ducvangtt@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Lê Thị Ly - Điện thoại DĐ: 01287271087

Chủ tịch Công đoàn: Bùi Thanh Thương - Điện thoại DĐ: 01678730693

5.TH AN HƯNG - Điện thoại: 0313850434

Email:truongtieuhocanhung@gmail.com

Hiệu trưởng: Lê Thị  Hồng Chinh - Điện thoại DĐ:01695616889

Email:lehongchinh66@gmail.com

Phó hiệu trưởng:Nguyễn Thị Lan -Điện thoại DĐ: 0948014666

Email:nguyenlanah@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Lan - Điện thoại DĐ:0948014666

Email:nguyenlanah@gmail.com

6.TH AN HỒNG - ĐT: 0313971967

Email:Nguyenthuyanhong@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị An - Điện thoại DĐ: 0975761682

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thuỷ - Điện thoại DĐ: 0914314544

Email: Nguyenthuyanhong@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Điện thoại DĐ: 0973635802

7.TH NAM SƠN - Điện thoại: 0313 871760

Email: tieuhocnamsonanduong@gmail.com

Hiệu trưởng: Trần Thị Khanh - Điện thoại DĐ: 0984 342404

Email: tieuhocnamsonanduong@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Phạm Thị Hồng Điệp - Điện thoại DĐ: 0936 328679

Email: Hongdiepgv@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Phạm Thị Hồng Điệp - Điện thoại DĐ: 0936 328679

Email: Hongdiepgv@gmail.com

8.TH BẮC SƠN - Điện thoại: 0313.871772

Email: tieuhocbacsonad@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tuệ - Điện thoại DĐ: 0987.881485

Phó hiệu trưởng: Trịnh Thị Xoan - Điện thoại DĐ: 0985.733528

Email: trinhxoanhp1974@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Hương - Điện thoại DĐ: 0987.506990

Chủ tịch Công đoàn: Hoàng Thị Hương - Điện thoại DĐ: 0987.506990

9.TH AN HÒA - Điện thoại: 0313.850745

Email: thanhoa.hp2010@gmail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Mạnh Hải - Điện thoại DĐ:0934330968

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Mão - Điện thoại DĐ:0934334367

Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Bẩy - Điện thoại DĐ:0934629215

10.TH HỒNG PHONG

11.TH LÊ LỢI - ĐT: 0313871752

Email: le1221367@gmail.com

Hiệu trưởng: Phạm Thị Dung - ĐTDĐ: 0972711589

Phó hiệu trưởng: Trần Thị Phương Hoa - ĐTDĐ: 0989996975

Email: phuonghtran@gmail.com

Chủ tịch CĐ:Vũ Thị Công - ĐT: 0979467364

Email: vucongleloi.edu@gmail.com

12.TH AN DƯƠNG

13.TH AN ĐỒNG - ĐT:0313 871826

Email: tieuhocandong@gmail.com

Hiệu trưởng: Lương Thị Thịnh - ĐT0912499827

Email: thinhluongthi@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Loan - ĐT: 0936057379

Email:loannguyenthi.edu@gmail.com

Chủ tịch CĐ: Bùi Thị Lê - ĐT: 0936001139

Email: lebuithi.edu@gmail.com

14.TH ĐỒNG THÁI - ĐT:0313 871826

Email: thdongthai.ad@gmail.com.vn

Hiệu trưởng: Bùi Thị Tý - ĐT: 0979982569

Email: buithity1@gmail.com.vn

Phó hiệu trưởng: Đào Thị Liên - ĐT: 0946030933

Chủ tịch CĐ: Bùi Thị Hải Yến - ĐT: 01234872767

15.TH HỒNG THÁI - ÐT: 0313871367

Email: tieuhochongthai@gmail.com.vn

Hiệu trưởng: Đỗ Thị Oanh - Điện thoại DĐ: 0904575037

Email : ĐothiOanh@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Tiêu Thị Bích Hường - Điện thoại DĐ:01269232999

Email: TieuthibichHuong@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Tiêu Thị Bích Hường - Điện thoại DĐ:01269232999

Email: TieuthibichHuong@gmail.com

Email: tieuhochongthai@gmail.com

16.TH ĐẶNG CƯƠNG - Điện thoại: 031.3871753

Email: tieuhocdangcuonghp@ymail.com

Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Ngân - Điện thoại DĐ: 0904383733

Phó hiệu trưởng: Đào Thị Tình - Điện thoại DĐ: 0915186033

Chủ tịch Công đoàn: Lê Thị Thu Thuỷ - Điện thoại DĐ:0936301179

Email:cdthdangcuonghp@ymail.com

17.TH QUỐC TUẤN - ĐT: 0313871810

Email:luuthuyhp@gmail.com

Hiệu trưởng: Lưu Hồng Thúy - Điện thoại DĐ: 0902236389

Email:luuthuyhp@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Loan - Điện thoại DĐ: 0904942844

Email: hoangloanqt2011@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn: Lê Phương Thảo - Điện thoại DĐ: 0943741823

Email: lephuongthao_79@yahoo.com 


Các tin cũ hơn:
Danh bạ các trường THCS (29/08/2012)
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Cải tạo và bảo trì CSVS trường học bảo đảm an toàn cho học sinh(MN,TH,THCS)
Đào tạo bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên Tháng 3 năm 2018(Mầm non)
Về việc chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về GDMN và báo cáo thực trạng GDMN ở khu công nghiệp
Danh sách phòng thi HSG các môn thực hành
V/v đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.
V/v tiêu thụ sản phẩm tăm tre.
THỐNG KÊ
Số người online: 81
Lượt truy cập: 3882243
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
QUẢNG CÁO
Chúc mừng năm mới