QUẢNG CÁO
Khảo thí, kiểm định chất lượng
Kết quả thi IOE cấp huyện năm học 2012-2013(THCS)
  
  

Tài liệu đính kèm:
20130105103632KetquaIOECapHuyen2012-THCS.pdf 20130105103632KetquaIOECapHuyen2012-THCS.pdf

Các tin cũ hơn:
Kết quả thi IOE cấp huyện năm học 2012-2013(Tiểu học) (05/01/2013)
Kết quả giao lưu HSG Tiểu học năm học 2012-2013 môn: Khéo tay kỹ thuật (02/01/2013)
Thống kê điểm kiểm tra học kỳ 1-THCS năm học 2012-2013 (26/12/2012)
Hướng dẫn thị giải toán Internet vòng thi cấp trường, huyện, tỉnh. (19/12/2012)
Danh sách giao lưu HSG cấp huyện-Tiểu học năm học 2012-2013 (13/12/2012)
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 3 mới
Danh sách giáo viên tập huấn chuyên môn THCS(ngày 18,19/09)
Quyết định V/v kiện toàn Ban điều hành phổ cập giáo dục.
Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm.
Mẫu báo cáo thành tích TT, CN đề nghị khen thưởng năm học 2013-2014.
Báo cáo tình hình thực hiện Đề án NNQG 2020(THCS và TH)
Kế hoạch công tác kiểm định chất lượng năm học 2014-2015
Các văn bản chỉ đạo công tác học sinh sinh viên năm 2014-2015(MN, TH, THCS)
Báo cáo tổng hợp công trình nước sạch, công trình vệ sinh trường học.
THỐNG KÊ
Số người online: 48
Lượt truy cập: 1634145
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
QUẢNG CÁO
Chúc mừng năm mới