QUẢNG CÁO
Phổ cập, si số học sinh
Mẫu phiếu điều tra phổ cập THCS, TH&Nghề
 
 

Tài liệu đính kèm:
20100901154418Mau_phieu_dieu_tra_Pho_capTHCS_-TH&Nghe..xls 20100901154418Mau_phieu_dieu_tra_Pho_capTHCS_-TH&Nghe..xls

Các tin cũ hơn:
Sĩ số tháng 8 năm 2010-THCS (11/08/2010)
Thông tư 36/2009 quy định kiểm tra công nhận phổ cập tiểu học (24/01/2010)
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 3 mới
Danh sách giáo viên tập huấn chuyên môn THCS(ngày 18,19/09)
Quyết định V/v kiện toàn Ban điều hành phổ cập giáo dục.
Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm.
Mẫu báo cáo thành tích TT, CN đề nghị khen thưởng năm học 2013-2014.
Báo cáo tình hình thực hiện Đề án NNQG 2020(THCS và TH)
Kế hoạch công tác kiểm định chất lượng năm học 2014-2015
Các văn bản chỉ đạo công tác học sinh sinh viên năm 2014-2015(MN, TH, THCS)
Báo cáo tổng hợp công trình nước sạch, công trình vệ sinh trường học.
THỐNG KÊ
Số người online: 19
Lượt truy cập: 1634270
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
QUẢNG CÁO
Chúc mừng năm mới