QUẢNG CÁO
Công nghệ thông tin
Đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên Tháng 8/2014(Tiểu học, THCS)
-Đề nghị các trường Tiểu học, THCS căn cứ vào lịch bồi dưỡng cử giáo viên đi tập huấn.

Đào tạo bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên năm học 2013 - 2014(Tiểu học, THCS)
-Ngày 17,18/7/2014  mỗi trường Tiểu học cử 1 giáo viên tập huấn.
-Ngày 28,29/7/2014 mỗi trường THCS cử 1 giáo viên tập huấn.
-Địa điểm, thời gian xem file đính kèm.

Phổ biến triển khai cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2014
 

Phần mềm xét tốt nghiệp năm học 2013-2014.
 

Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT Thông tư quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
 

Các tin cũ hơn:
Số: 102/2009/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH Về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước CHÍNH PHỦ (15/04/2014)
Số: 15/CT-TTg CHỈ THỊ Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước (15/04/2014)
Số: 698/QĐ-TTg QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 (15/04/2014)
Số: 72/2013/NĐ-CP Nghị định Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng (15/04/2014)
Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT (15/04/2014)
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 Công đoàn giáo dục An Dương
V/v tăng cường công tác giáo dục trẻ khiếm thị.
KH xây dựng trường học thân thiện, KH phòng chống dịch bệnh, KH Y tế trường học năm học 2014-2015
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
Phân phối chương trình tiếng Anh lớp 3 mới
Danh sách giáo viên tập huấn chuyên môn THCS(ngày 18,19/09)
Quyết định V/v kiện toàn Ban điều hành phổ cập giáo dục.
Quyết định V/v kiện toàn Ban chỉ đạo dạy thêm, học thêm.
Báo cáo tình hình thực hiện Đề án NNQG 2020(THCS và TH)
Kế hoạch công tác kiểm định chất lượng năm học 2014-2015
THỐNG KÊ
Số người online: 13
Lượt truy cập: 1635616
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
QUẢNG CÁO
Chúc mừng năm mới