QUẢNG CÁO
Phổ cập, si số học sinh
Công văn chuẩn bị đón đoàn kiểm tra PCGD, XMC, XDXHHT năm 2018 của thành phố
 

Thông báo Phổ cập
-Các trường THCS tham mưu với UBND các xã, TT lập tờ trình kiện toàn Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng các xã, TT nộp về Phòng GD-ĐT trước ngày 21/12/2018(Đ/c Nghĩa nhận) để Phòng GD-ĐT tổng hợp trình UBND huyện ra Quyết định kiện toàn.

Các Văn bản về công tác PCGD ban hành năm 2018
 

Biên bản kiểm tra PCGD, XMC năm 2018
 

Hướng dẫn đánh giá Trung tâm học tập cộng đồng năm 2017
 

Các tin cũ hơn:
Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra phổ cập của Sở GD-ĐT (10/01/2018)
Biên bản kiểm tra phổ cập (12/10/2017)
Thông báo Phổ cập ngày 6/10 (06/10/2017)
Thông báo phổ cập năm 2017 (02/10/2017)
Báo cáo Sĩ số Tháng 8 năm 2017 (21/08/2017)
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chuyên đề khối Đội "Thanh thiếu nhi với an toàn giao thông"
Thông báo Phổ cập
THỐNG KÊ
Số người online: 27
Lượt truy cập: 4506215
LIÊN KẾT HỮU ÍCH
QUẢNG CÁO